โรงเรียนบ้านหานเพชร

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหานเพชร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954397

หลอดเลือด หนึ่งในอาการเริ่มต้นของโรคหลอดเลือดโป่งพอง

หลอดเลือด โป่งพองของหัวใจพัฒนาของผู้ป่วยที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบทรานสเมอรัล 1 ในอาการเริ่มต้นของหลอดเลือดโป่งพอง ของผนังด้านหน้าของช่องซ้ายคือ การเต้นของหน้าอก ในช่องว่างระหว่างซี่โครงที่ 3 หรือ 4 ทางด้านซ้ายของกระดูกอก ซึ่งถูกกำหนดโดยการคลำและด้วยตา อาการของแขนโยก ด้วยโป่งพองที่อยู่ที่ปลายสุดของหัวใจ มักเผยให้เห็นปรากฏการณ์ของคลื่นลูกแรกเกิดขึ้นที่ส่วนท้าย ของไดแอสโทล และที่ 2 คือยอดตีเอง

โป่งพองที่หายากมากขึ้นของผนังด้านหลัง ของช่องซ้ายนั้นยากต่อการวินิจฉัย เนื่องจากไม่มีจังหวะการเต้นของหัวใจ ทางพยาธิวิทยาของผนังหน้าอกด้านหน้า ผู้ป่วยมักมีจุดยอดเพิ่มขึ้น มีความคลาดเคลื่อนระหว่างการเต้นที่เพิ่มขึ้นในบริเวณปลายหัวใจและชีพจรเล็ก ในหลอดเลือดแดงเรเดียล ความดันโลหิตของชีพจรจะลดลง คลื่นไฟฟ้าหัวใจการปรากฏตัวของ QS ซับซ้อน ในลีดที่เกี่ยวข้อง เป็นสัญญาณการวินิจฉัยที่สำคัญของหลอดเลือดโป่งพองของหัวใจ

อิเล็กโทรคิโมกราฟฟี เผยให้เห็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่ขัดแย้งกัน นอกจากนี้ยังใช้รังสีเอกซ์และเอกซเรย์ของหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เผยให้เห็นพื้นที่ของดายสกินและอะคินีเซีย มีการใช้ นิวไคลด์กัมมันตรังสี การถ่ายภาพรังสีหัวใจห้องล่าง และการบันทึกภาพหลอดเลือดหัวใจด้วยรังสี หลอดเลือดหัวใจตีบมักจะรวมกับอาการของหลอดเลือด ของหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดแดงใหญ่และหลอดเลือดแดงส่วนปลายขนาดใหญ่

วิธีการเอกซเรย์การวินิจฉัย ECG ใช้สำหรับการวินิจฉัยอย่างกว้างขวาง ข้อมูลที่มีค่าคือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งเผยให้เห็นการเสียสหการของอวัยวะประเภทต่างๆ ภาวะขาดออกซิเจน การเคลื่อนไหวช้า อะคินีเซีย หลอดเลือดหัวใจตีบเผยให้เห็นการตีบของหลอดเลือดหัวใจในระดับต่างๆ และยืนยันลักษณะ หลอดเลือด ของคาร์ดิโอไมโอแพทีขาดเลือด วัตถุประสงค์ของการตรวจหลอดเลือดหัวใจ CG คือการได้รับข้อมูลโดยละเอียด

เกี่ยวกับลักษณะ ของรอยโรคหลอดเลือดหัวใจ CA ที่จำเป็นในการประเมินการพยากรณ์โรคและทางเลือก ระหว่างการรักษาด้วยยา ข้อบ่งชี้สำหรับหลอดเลือดหัวใจตีบ การผ่าตัดรักษาที่เป็นไปได้ในภายหลัง ขาดผลหรือประสิทธิผลของการรักษาด้วยยาไม่เพียงพอ การปรากฏตัวของภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงของ ส่วน ST ที่มีภาระเล็กน้อย ไม่เจ็บปวดหรือเจ็บปวดในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียร การช่วยชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

หลอดเลือด

เนื่องจากหัวใจเต้นเร็วหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ขึ้นอยู่กับผลการศึกษา เกี่ยวกับหลอดเลือด ประเภทของการแทรกแซงการผ่าตัดจะถูกเลือกวิธีการ หลอดเลือด การปลูกถ่ายหลอดเลือดหัวใจตีบ สำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องกำจัดปัจจัยกระตุ้น ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคโลหิตจาง ภาวะขาดออกซิเจน ปัจจัยเสี่ยงที่ถูกต้อง โรคอ้วน การสูบบุหรี่ ความผิดปกติของการเผาผลาญไขมัน เปลี่ยนวิถีชีวิต การทำงานมากเกินไป

การกินมากเกินไป กิจกรรมอารมณ์ในตอนเช้า สิ่งบ่งชี้สำหรับการผ่าตัดได้รับการประเมิน ตามลักษณะทางกายวิภาคของรอยโรคหลอดเลือดหัวใจ ภาพทางคลินิกของโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เพียงพอ การสำรองการทำงานของหลอดเลือดหัวใจ และสถานะของกล้ามเนื้อหัวใจ ตารางที่ 1 การผ่าตัด CABG ควรได้รับการแนะนำ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรง ทางคลินิกโดยมีการตีบของลูเมนของหลอดเลือดหัวใจตีบซ้ายมากกว่า 50เปอร์เซ็นต์

ความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ > 70เปอร์เซ็นต์ ต่อหลอดเลือดหัวใจสามเส้นรวมถึงความเสียหายต่อหลอดเลือดหัวใจสองเส้นที่มีผลรวมย่อย > 90เปอร์เซ็นต์ ตีบของส่วนที่ใกล้เคียงของหลอดเลือดแดง ระหว่างหัวใจ ล่วงหน้า PMZHAควรพิจารณาการทำ การทำหลอดเลือดใหม่ อย่างเร่งด่วน CABG หรือ การผ่าตัดขยายหลอดเลือด ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีนัยสำคัญ หากอาการเหล่านี้ไม่คงที่ไม่เพียงพอกับการรักษาพยาบาล

การกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือ ขาดเลือด ในช่วงพักหรือมีกิจกรรมในระดับต่ำ ภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดเกิดขึ้นในเด็กแรกเกิดประมาณ 58 คนจากทั้งหมด 1000 คน อาการหลักของข้อบกพร่องหัวใจพิการ แต่กำเนิดส่วนใหญ่คือการขาดการแบ่งเลือดอย่างเข้มงวดใน 2 ระบบ การไหลเวียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เนื่องจากการปรากฏตัวของข้อบกพร่อง เกี่ยวกับผนังกั้นหรือการสร้างทางเชื่อม ระหว่างอวัยวะ ตัวอ่อนที่ทำงานได้

โดยคำนึงถึงสัญญาณทางพยาธิวิทยาหลัก ลักษณะของการหลั่งของเลือด ข้อบกพร่องของหัวใจพิการแต่กำเนิด สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วยข้อบกพร่องซึ่งมีการสื่อสารทางพยาธิสภาพ ภายในหัวใจโดยมีเลือดดำไหลจากขวาไปซ้าย ไปยังเตียงหลอดเลือดแดง ข้อบกพร่องประเภทสีน้ำเงิน กลุ่มที่สองรวมถึงความผิดปกติ ที่โดดเด่นด้วยการสื่อสารทางพยาธิวิทยา ภายในหัวใจด้วยการสับเปลี่ยนหลอดเลือดแดง จากซ้ายไปขวา รูปร่างผิดปกติ

ชนิดซีดกลุ่มที่ 3 รวมถึงข้อบกพร่องที่ไม่มีข้อความในหัวใจ ซึ่งภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดจากการตีบของหลอดเลือดหลัก ข้อบกพร่องของหัวใจที่มีมา แต่กำเนิดส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับการไหลเวียนบกพร่องในการไหลเวียนของปอดซึ่งนำไปสู่การพัฒนาของความดันโลหิตสูงในปอดและภาวะหัวใจล้มเหลว ในการประเมินความดันโลหิตสูงในปอด เรายึดตามการจำแนกประเภทของ บาคูเลฟ และบูราคอฟสกี ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าของความดันในหลอดเลือดแดงปอด

การแบ่งเลือดและปอดทั้งหมด ความต้านทานความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดการไหลเวียนโลหิตขนาดใหญ่ ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นกลุ่มอาการทางแพทย์ ที่โดดเด่นด้วยการลดลงอย่างต่อเนื่อง ในการทำงานของปั๊มของหัวใจโดยที่ระบบหัวใจและหลอดเลือด CVS ไร้ความสามารถของระบบหัวใจและหลอดเลือด CVS ในการส่งเลือดไปยังอวัยวะและเนื้อเยื่อตามความต้องการเมตาบอลิซึมซึ่งแสดงออกโดยความอดทน ในการออกกำลังกายลดลง

หายใจถี่การเก็บของเหลวที่มีการเปลี่ยนแปลงรองในอวัยวะและระบบ มีอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง ด้านซ้ายซิสโตลิกไดแอสโตลิก ความผิดปกติแบบผสมของหน้าท้องด้านขวาและภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งหมด CHF แบ่งออกเป็นฟังก์ชันชั้นเรียนระดับชาติและขั้นตอนตาม สมาคมโรคหัวใจนิวยอร์ก ไม่มีข้อจำกัดของการออกกำลังกาย

1 ข้อจำกัด ของการออกกำลังกายในระดับปานกลาง การออกกำลังกายตามปกติทำให้หายใจถี่ ใจสั่น หลอดเลือดหัวใจตีบ

2 ข้อจำกัด ที่เด่นชัดของการออกกำลังกาย การออกกำลังกายเล็กน้อยทำให้หายใจถี่ ใจสั่น การโจมตีของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

3 การออกกำลังกายใดๆ ทำให้ความเป็นอยู่แย่ลง หายใจถี่ ใจสั่น เจ็บแปลบอาจเกิดขึ้นขณะพัก

ตามระดับของค่าชดเชย มีห้าขั้นตอนของความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตตาม บาคูเลฟและดามีร์ ผู้ป่วยได้รับการชดเชยเต็มจำนวน ไม่มีการร้องเรียนใดๆแต่สามารถตรวจพบสัญญาณ ส่วนบุคคลของข้อบกพร่อง เสียงพึมพำไดแอสโตลิก ที่ปลายหัวใจหายใจถี่และออกแรงหนัก ผู้ป่วยบ่นว่าหายใจถี่ในระหว่างการออกแรงทางกายภาพ สัญญาณของความดันโลหิตสูงในระบบไหลเวียนของปอดจะถูกเปิดเผย การปรากฏตัวของสัญญาณลักษณ ะของลิ้นไมทรัลตีบ

ระหว่างการตรวจตามวัตถุประสงค์ มีการทำเครื่องหมายความล้มเหลว ของการไหลเวียนโลหิต ความซบเซาของเลือดถูกกำหนดในการไหลเวียนโลหิตขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หัวใจขยายใหญ่ขึ้นตับและความดันเลือดดำขยายใหญ่ขึ้น ระยะของความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตที่เด่นชัด ความเมื่อยล้าในปอด ตับ น้ำในช่องท้อง อาการบวมน้ำที่ส่วนปลายหัวใจใหญ่ การปรากฏตัวของภาวะหัวใจห้องบน ระยะเทอร์มินัลหัวใจใหญ่น้ำในช่องท้อง อาการบวมน้ำที่ส่วนปลาย

บทความอื่นที่น่าสนใจ > ปอด การผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อออกจากต่อมน้ำเหลืองโดยไม่ต้องผ่าตัดปอด