โรงเรียนบ้านหานเพชร

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหานเพชร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954397

ระบบประสาท อาการของโรคหลอดอาหารที่อยู่ติดกันหรือความผิดปกติ

ระบบประสาท อาการกลืนลำบาก คือกลืนลำบาก อาการของโรคหลอดอาหารอวัยวะที่อยู่ติดกัน หรือความผิดปกติของระบบประสาทในการกลืน บางครั้งการกลืนลำบากถึงระดับความพิการทางสมอง จะไม่สามารถกลืนได้อย่างสมบูรณ์สาเหตุของอาการกลืนลำบากอาจเป็นโรค และการบาดเจ็บของคอหอย กลืนลำบากได้ เช่น ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันฝี ฝีรอบทอนซิล อาการบวมน้ำที่แพ้ของเนื้อเยื่อคอหอย ด้วยการแตกหักของกระดูก

ก่อนพูด อาการกลืนลำบาก การเคลียร์หู ความเสียหาย ระบบประสาท และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการกลืน ด้วยอัมพาตเยื้อบุตาส่วนหน้า,โรคพิษสุนัขบ้า,โรคโบทูลิซึม,บาดทะยัก,โรคประสาทอักเสบของเส้นประสาท ช่องประสาทกล้ามเนื้อลิ้น โรคที่เกิดการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้อและผิวหนัง รวมถึงความผิดปกติ ในการทำงานของการควบคุมการกลืน ในโรคประสาท การบีบอัดของหลอดอาหารโดยการก่อตัวทางพยาธิวิทยาปริมาตรในเมดิแอสตินัม

เนื้องอกเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญในต่อมน้ำหลือง เนื่องจากเยื่อบุช่องท้องอักเสบน้อยมาก หลอดเลือดแดง ใต้กระดูกไหปลาร้า ด้านขวาหรือลำต้น แขนงส่วนโคนเบรเกียวเซฟาลิก อาการกลืนลำบาก ตั้งอยู่อย่างผิดปกติในกระดูกตาย ของกระดูกสันหลัง ในบรรดาสาเหตุต่างๆยังมีโรคและรอยโรคต่างๆ ของหลอดอาหาร การบาดเจ็บ แผลไฟไหม้ เนื้องอก กระบวนการอักเสบและความเสื่อม โรคไดสฟาเจียในโรคที่มีมาแต่กำเนิดและได้มา

ซึ่งหลอดอาหารที่ไม่มีลักษณะเป็นเนื้องอก หลังจากทำบทเรียนในหัวข้อนี้แล้ว อาการหลักของโรคของหลอดอาหารที่ไม่มีลักษณะเป็นเนื้องอก ตรวจพบระหว่างการซักถาม การตรวจ และการศึกษาห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย และข้อมูลการตรวจเครื่องมือ สัญญาณการวินิจฉัยแยกโรคของกลืนลำบากในโรคต่างๆ ของหลอดอาหารที่ไม่ใช่เนื้องอก ข้อบ่งชี้และข้อห้ามสำหรับการเฟื่องฟู ของหลอดอาหารการแทรกแซงตามแผนและการผ่าตัดฉุกเฉินสำหรับโรคต่างๆ

ระบบประสาท

ของหลอดอาหาร ที่ไม่มีลักษณะเป็นเนื้องอก หลักการจัดการผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด และหลังผ่าตัด ตัวเลือกสำหรับการแทรกซ้อนการผ่าตัด ขั้นตอนหลักของการผ่าตัด และการกำหนดวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแทรกซ้อน สำหรับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งในโรคต่างๆ ของหลอดอาหารที่ไม่มีลักษณะเป็นเนื้องอก กำหนดการวินิจฉัยเบื้องต้น แผนห้องปฏิบัติการและวิธีการวิจัยด้วยเครื่องมือ ประเมินผลการวิเคราะห์ตามความหลากหลายของอาการทางคลินิกของโรคเหล่านี้

กำหนดข้อบ่งชี้และข้อห้าม สำหรับการแทรกซ้อน การผ่าตัดในโรคของหลอดอาหาร ที่ไม่มีลักษณะเป็นเนื้องอก พัฒนาแผนการดำเนินงาน และทางเลือกที่เป็นไปได้ กำหนดการเตรียมการก่อนการผ่าตัด ให้กับผู้ป่วยขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความชุกของโรคตลอดจนปริมาณของการแทรกแซงการผ่าตัดที่วางแผนไว้ เพื่อกำหนดและยืนยันการวินิจฉัยทางคลินิกตาม ICD-10 ประเมินประสิทธิผลของการผ่าตัดรักษา และแก้ไขหากจำเป็น

พัฒนาชุดมาตรการ สำหรับการป้องกันโรคเบื้องต้น และทุติยภูมิและภาวะแทรกซ้อน ประเมินความสามารถในการทำงานของผู้ป่วย การพยากรณ์โรคตลอดชีวิต เพื่อกำหนดการวินิจฉัยการปลดปล่อยของผู้ป่วย โดยคำนึงถึงข้อมูลการศึกษาทางเนื้อเยื่อ วิธีการดูแลรักษาเอกสารการบัญชี และการรายงานทางการแพทย์ ในสถาบันการแพทย์ของระบบการรักษาพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพของประชากรกลุ่มอายุ เพศและสังคมต่างๆ

อาการกลืนลำบากใน 25% ของผู้ป่วยทำงานได้และ 75% ของผู้ป่วยมีสาเหตุจากโรคอินทรีย์ของคอหอย หลอดอาหาร และคาร์เดีย ทุกกรณีที่ 10 ของอาการกลืนลำบากเกิดจากเงื่อนไขที่ต้องได้รับการผ่าตัด เกณฑ์การวินิจฉัยสำหรับการทำงานผิดปกติ ความรู้สึกติดขัด หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติของอาหารที่เป็นของแข็ง หรือของเหลวผ่านหลอดอาหาร ไม่มีหลักฐานว่าสาเหตุของอาการคือกรดไหลย้อน ไม่มีความผิดปกติของมอเตอร์หลอดอาหาร

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การทำงานผิดปกติของอาการกลืนลำบาก มักเกิดจากการกักเก็บอาหารเหลวไว้ และทางเดินของอาหารแข็งจะมีความบกพร่องน้อยกว่า ซึ่งสร้างภาพของสิ่งที่เรียกว่ากลืนลำบากที่ขัดแย้งกัน สาเหตุของอาการกลืนลำบากมีมากมาย การศึกษาลักษณะความผิดปกติของการกลืนโดยเฉพาะ และในเรื่องนี้อาการกลืนลำบากในช่องปาก และหลอดอาหารมีความกลืนลำบาก ผู้ป่วยที่มีอาการกลืนลำบากในช่องปากบ่นว่ามีอาหารสะสมอยู่ในปาก

กลืนไม่ได้ หรือมีปัญหาภายใน 1 วินาทีหลังจากกลืนเข้าไป ผู้ป่วยเหล่านี้มีความทะเยอทะยานก่อน ระหว่างหรือหลังกลืน ความทะเยอทะยานระหว่างการกลืน อาจทำให้ไอหรือสำลัก ที่เป็นไปได้ สำรอกโพรงจมูก,หลอดลม,หนังตาตก,ความหวาดกลัวแสง และการรบกวนทางสายตา รวมถึงความอ่อนแอเพิ่มขึ้นในตอนท้ายของวัน สาเหตุของการกลืนลำบากในช่องปากคือ แผลร้อนใน, เชื้อราในช่องคลอด,โรคหลอดเลือดสมอง

โดยทั่วไป มักเกิดขึ้นกับภูมิหลังของโรคพาร์กินสัน,รู้สึกมีก้อนจุกที่คอ,มีอาการผิดปกติของระบบประสาท,กล้ามเนื้ออ่อนแรง,โรคภูมิต้านทานผิดปกติ,โรคโปลิโอ,อาการทางระบบประสาท,อาการเหตุไขสันหลังเป็นโพรง ด้วยอาการกลืนลำบาก เนื่องจากความเสียหายต่อหลอดอาหาร ความรู้สึกลำบากในการกลืนจะถูก หรือที่กระบวนการกระดูกลิ้นปี่ เกิดขึ้นหลังจากการกลืนติดต่อกันหลายครั้ง ในที่ที่มีภาวะกลืนลำบากในหลอดอาหารผู้ป่วย ไม่สามารถระบุพื้นที่ของแผลได้

บทความอื่นที่น่าสนใจ > หลอดเลือด หนึ่งในอาการเริ่มต้นของโรคหลอดเลือดโป่งพอง